مركز جراحي محدود كوثر
كد كاربر
كلمه عبور
براي مشاهده جواب بيماران تصویربرداری در كادر كد كاربر، شماره پذيرش و در كادر كلمه عبور كد ملي را وارد نمائيد همچنين كيبورد خود را بر روي زبان انگليسي قرار دهيد
شركت طراح داده پيشرو